Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Bujku dhe misri

Një bujk e kishte bërë zakon që çdo vit të fitojë çmimin për rendimente të larta dhe cilësore në misër. Një vit, pasi kishte marrë çmimin përkatës, i afrohet një gazetar dhe zhvillon me të një intervistë interesante. Gjatë intervistës, gazetari zbulon se bujku i furnizonte me farën e tij edhe fqinjët, të cilët edhe ata mbillnin sipërfaqe të mëdha me misër. I çuditur, gazetari ndërhyri dhe e pyeti:”Si?! Do të thuash se ti i furnizon me farën e mirë edhe fqinjët e tu?! A nuk frikësohesh se do të rivalizojnë, e për rrjedhojë të marrin çmimin?!”

Bujku ia ktheu:”A nuk e dini ju se erërat transportojnë pjalmin dhe e shpërndajnë nga një parcelë në një tjetër? Nëse fqinjët e mi do të mbillnin farë jocilësore, pjalmi i tyre do të vijë tek parcela ime dhe për rrjedhojë prodhimi nuk do të jetë cilësor. Për këtë, unë i furnizoj edhe fqinjët me farërat më cilësore që kam.”

Ky bujk, e kishte përceptur drejt rëndësinë e ndërveprimit dhe marrëdhënies së shëndoshë. Ai nuk mund të ofronte produkt të cilësisë së lartë, veçse duke ndërvepruar edhe me fqinjët për një produkt të tillë.