Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Femra në Islam konsiderohet si Mbretëreshë !

Në Britani u pyet një imam:Pse në Islam nuk u është lejuar meshkujve tu flasin me dorë grave të huaja ?Imami: E ti, a ke mundësi t’i flasësh mbretëreshës me dorë ? Pyetësi: Natyrisht që jo. Atë mundësi e kanë vetëm disa njerëz të caktuar ! Imami: Pra edhe gratë tona janë mbretëresha; dhe ti veç po e ditke se mbretëreshat nuk u flasin meshkujve të huaj me dorë !