Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Kuptimi real i të qenurit bashkëshorte

Të qenurit bashkëshorte e denjë dhe ashtu siç e kërkon Islami nuk është edhe punë e lehtë, andaj në shenjë ndihme për të gjitha motrat tona qofshin ato bashkëshorte apo që në të ardhmen do të bëhen bashkëshorte do të ofrojmë disa këshilla në mënyrë që tu ndihmojmë sadopak për të kryer këtë mision të tyre dhe për të arritur kështu kënaqësinë bashkëshortore e përmes saj të arrijnë edhe kënaqësinë e Allahut xh.sh. sepse vetëm në këtë mënyrë do të kenë jetë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër në xhenet.

1- Nëse bashkëshorti juaj hynë në shtëpi dhe ju nuk i leni të gjitha punët, nuk nxitoni për ta pritur tek dera, nuk i buzëqeshni në fytyre dhe nuk mundoheni të ia largoni lodhjen, atëherë ju nuk e keni plotësuar të qenurit bashkëshorte...

2- Nëse bashkëshorti juaj ka nevojë të gjeje dikë që e përkrah, dikë që ia largon problemet, lodhjen, presionin dhe stresin e ditës, e këtë nuk e gjen tek ti. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

3- Nëse bashkëshorti juaj nuk hanë nga ushqimi juaj, nëse ai këtë e bënë në restaurante apo kudo qoftë jashtë shtëpisë. Nëse rrobat e tij i pastron pastruesja apo i dërgon në vende për pastrim dhe këtë nuk e bëni ju. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

4- Nëse ju nuk kujdeseni për higjienën e tij dhe këtë ia besoni shërbëtores, nëse ai është në gjendje të shkoj të haj ushqim në restauronte edhe përkundër faktit se duart e kuzhinierit janë përplot djersë ndërsa këtë nuk e bënë nga ushqimi juaj. Atëherë ju nuk e keni plotësuar të qenit bashkëshorte...

5- Nëse bashkëshorti juaj zëmërohet, ndërsa ju këtë ia ktheni duke e ngritur zërin, duke ia kthyer një me dhjetë. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

6- Bashkëshorti përballon gjithë presionet e jetës, shpenzimet e saj, përkujdeset për nevojat e familjes, edukimin dhe shkollimin e fëmijëve, përkujdeset për punët e shtëpisë, merret me të qenit zotë shtëpie edhe përkundër asaj se mendja e tij është e stërmbushur me problemet e punës dhe kolegëve, duke jetuar në një ambient dhe shoqëri të vrazhdë ku askush askënd nuk e mëshiron është shumë e natyrshme që ai të zemërohet dhe të bëhet nervoz andaj duhet që bashkëshortja të jetë në gjendje të e qetësoi, të e durojë, të i flas fjalë të bukura nëse ai është i zëmëruar, të jetë e sjellshme me të duke e ndihmuar që ti harrojë problemet e jashtme. Por, nëse ju nuk keni durim, nuk jeni në gjendje të i flisni fjalë të ëmbla për ta qetësuar, atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

7- Nëse uleni pran tij ndërsa ju kundërmoni nga era e keqe e djersëve, apo nga era e kuzhinës, apo rrobat tuaja janë të papastra, apo të papërshtatshme për ndejën. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

8- Bashkëshortja duhet të jetë në nivelin më të lartë të zbukurimit, rregullimit, veshjes, parfumosjiesë kur të qëndroi pran bashkëshortit të saj, e nëse ju këtë nuk e bëni vetëm atëherë kur të jeni të ftuara për ndonjë ndejë apo aheng të ndryshëm. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

9- Nëse ju ia zbuloni sekretet e shtëpisë nënës tuaj, motrës, shoqes, fqinjës. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

10- Bashkëshortja duhet të jetë arkë e sekreteve të bashkëshortit dhe shtëpisë, nuk duhet të i zbuloje sekretet e shtëpisë pavarësisht se a janë probleme apo janë çështje personale që i takojnë jetës bashkëshortore, e nëse ju nuk jeni e tillë? Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

11- Nëse ju e nxitni bashkëshortin tuaj kundër familjes së tij, nuk e ndihmoni që të e ndihmoje familjen e tij dhe të ketë mirësjellje ndaj tyre. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

12- Bashkëshortja duhet me doemos të ketë mirësjellje ndaj familjes së bashkëshortit, duhet të e ndihmoje bashkëshortin që të kryej çdo obligim që e ka ndaj nënës dhe babait të tij, familjes dhe të afërmit e tij, e nëse ju nuk jeni e tillë? Atëherë nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

13- Nëse vije koha e namazit ndërsa ju nuk e përkujtoni për namaz, nuk e ndihmoni në kryerjen e obligimeve ndaj Allahut xh.sh.. Atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

14- Bashkëshortja duhet ta ndihmojë bashkëshortin e saj në kryerjen e obligimeve ndaj Allahut xh.sh, duhet ta ndihmoje në largimin nga ndalesat e Allahut xh.sh, nuk duhet assesi të e ndihmojë në rënien në mëkate, e nëse ju nuk e ndihmoni në devotshmëri dhe në pendim tek Allahu xh.sh, atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

15- Nëse bashkëshorti juaj flet, atëherë përqendrohuni dhe kushtoja tërë kujdesin tuaj për të dëgjuar se çka flet, sepse nëse ai flet ndërsa ju e keni mendjen tek ndonjë gjë tjetër siç është mobili, kompjuteri, TV-ja, dhe nuk ia kushtoni vëmendjen atij atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

16- Bashkëshortja duhet me doemos të e bëjë bashkëshortin e saj të ndiej se tërë vëmendja dhe përqendrimi juaj është në të dëgjuarit e fjalëve të tij, e nëse ju nuk e bëni këtë atëherë ju nuk e keni kryer obligimin e të qenit bashkëshorte...

Nëse bashkëshortja e merr kryerjen e obligimit të saj si bashkëshorte si një adhurim ndaj Allahut xh,sh dhe si një mundësi për të arritur kënaqësinë e Allahut nëpërmjet kënaqësisë së bashkëshortit atëherë padyshim se Allahu xh,sh do të jetë në anën e saj, do ta ndihmojë atë dhe vetëm kështu do të arrijë që në këtë botë të kenë jetë të lumtur bashkëshortore por edhe në botën tjetër të jenë me lejen e Allahut prej bashkëshortëve të xhenetit.

Artan Musliu

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free