Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Zemra nuk është vetëm pompë

“A nuk udhëtuan ata nëpër tokë dhe të kenë zemra që kuptojnë ...” (22/46) “... por nuk verbohen sytë, por verbohen zemrat që janë në gjokse”. (22/46) Allahu nuk tha zemra që është në tru. Prej këtu, përgjigja është shumë e qartë se të kuptuarit është në zemër. Për më shumë, kjo përgjigje mbështetet nga pejgamberi (salallahu alejhi ue selam): “Vërtet, në trup është një copë mishi. Nëse kjo copë mishi është e shëndoshë, i gjithë trupi do të jetë i shëndoshë; nëse kjo copë mishi është e prishur, i gjithë trupi do të jetë i prishur. Kjo copë mishi është zemra”.S’ka dyshim se zemra është vendi i të kuptuarit, kurse truri kryen funksionin e të menduarit. Mbasi truri të prodhojë mendimin, e përgatit atë dhe ia dërgon zemrës e pastaj zemra e urdhëron apo e ndalon atë (që është menduar). Kjo është sikur truri të ishte sekretari që përgatit gjërat e pastaj ia dërgon zemrës. Mbasi ta mbërrijnë zemrën, ajo ose i urdhëron, ose i ndalon këto gjëra. Dhe kjo gjë s’është e çuditshme aspak.Në trup ka gjëra mahnitëse. Mendja bën bisedë. Po ashtu, e themi këtë ngaqë pejgamberi (salallahu alejhi ue selam) tha:”... nëse kjo copë mishi është e prishur, i gjithë trupi do të jetë i prishur”. Prandaj, sikur kjo çështje të mos i kishte mbetur zemrës, gjendja e shëndoshë e tërë trupit nuk do të bazohej vetëm në zemrën.Zemra është vendi i të kuptuarit i cili e drejton njeriun. Pa dyshim se zemra komunikon me trurin. Prandaj, kur truri hutohet, mendimet janë të kota dhe të kuptuarit shkatërrohet. Mendja dhe zemra janë të lidhura. Të kuptuarit zhvillohet rreth mendimeve në zemër, dhe zemra është në gjoks. Allahu fuqimadh thotë: “... por verbohen zemrat që janë në gjokse”. (22/46) RREFIME AKTUALE Një gruaje e quajtur Clear Selvia me 29.05.1988 i ishte transplatu(mbjellë) zemra dhe mushkëria nga një djaloshë 18 vjecar që kishte vdekur në një aksident trafiku. Kjo grua pas transplatimit(zemrës e mushkërisë) kishte sjellje mashkullore,konsumonte disa ushqime që nuk mund t`i hante më parë si: specat e gjelbërtë,përdorimin e birrës dhe kositjën e barit(kullosat). Kështu kur kishte takuar familjën e djaloshit(që ia kishin dhuruar zemrën),u bëhet e qartë se sjelljet e saja përngjasonin pothuajse terësisht me sjelljet e djalit të tyre. Shkënctarët nuk e kishin besuar këtë ndodhi duke thënë së është sjellje rastësie, mirëpo, disa prej tyre u shprehen si argument në ekzistimin e të ashtuquajturës"memori celulare" e cila më pastaj me përparimin e shkencës, u bë shkasë që t`i bëhet një studim shkencor transplatimit apo sic quhet ndryshe mbjellja e zemrës. MEMORIA E CELULARE U zbulua se cdo celulë në trupin tonë përbëhet nga njohuri personale dhe historike tonat,dhe jo vetëm kaq,por ajo posedon meditim-memori speciale,në rastin e transplatimit të organit nga një person në tjetrin,ngase në këtë rast celulat bartën nga personi në tjetrin. Argumenta për këto paraqitje është se,sa më shumë të bartën organët e transplatuara aq më shumë kemi të bëjmë me paraqitje të sjelljeve imituese,dhe atë në imtësi(thellësi). SHKËMBIM KOMUNIKATASH Dr.Candis Bayret autore e librit"perceptimët ndijiore" ka zbuluar se:cdo celulë në trup dhe tru, shkëmbejnë komunikata të sigurta nepërmjet rruazave të bardha të gjakut, në formë sistem-vargu të shkurtër, që më parë bindja ishte se ekzisistojnë vetëm në tru,mirëpo,ja që u vërtetua ekzisistimi edhe në pjesë të tjera të trupit si: zemra dhe organët e frymëmarrjës,dhe se memoria nuk ruan apo deponon vetëm në tru,por gjithashtu dhe në celulat e brendshme të trupit tonë si dhe në gjerësi të lekurës. ARGUMENTE DHE TREGIME TJERA Pol Piersal mjek imunologë dhe autorë i librit ''kodi-shifra e zemrës" i dha një studim të gjatë kësaj cështëje,ku në vitin 2002 e përfundojë me temën:"sjelljet tek njerëzit që kanë transplatuar janë të njejta me sjelljet e përsonave dhurues". Ky shkenctar përgjatë një viti studimi perfshiu 74 përsona që u ishin transplatuar organet,prej tyre 23 transplatim-zemre ku dhe përmend gjëndjën e disa prej tyre: Rasti i parë “ gjëndja e një të riu 18 vjecar,shkruante poezi,i binte instrumentëve dhe këndonte, e i cili vdiq në një aksident automobilistik të cilit më pastaj iu bartë zemra po ashtu tek një vajzë 18 vjecare,e që kur ishte takuar më pas më prindërit e dhuruesit(djalit) kishte filluar teluante ne ate instrument muzikor të po atij djali te ndjerë, por më cudi kishte shpreh fjalët e këngës që i përseriste shpesh herë djali,edhe pse ajo nuk e kishte dëgjuar (këngën)asnjëherë më parë. Rasti i dytë- Një njëri i bardhë mosha e të cilit ishte 48 vjetë,kishte transplatuar një zemër të një djali të zi 17 vjecarë.Pranuesi i zemrës ishte befasuar pas operacionit transplator,ngase ishte shndërruar në përson i cili dashuronte muzikën klasike,e që më vonë kishte zbuluar se dhuruesi (i zemrës)kishte qënë i dhënur pas kësaj llojë muzike. Rasti i tretë- ngjarja e një të riu i cili pas që kishte dalë nga operacioni transplator kishte filluar të përdorte fjalë cuditëse(të pa njohura më parë) dhe atë për gjatë tërë kohës,më vonë pas që ishte takuar me bashkëshorten e dhuruesit të zëmrës,kishte kuptuar se kjo fjalë kish qënë fjalë sekreti në mes tyre, e që kjo d.t.th. se cdo gjë u qartësua sipas rregullit. NDIKIMI I ZEMRËS NË TRU Shkënctarët gjithmonë kanë fol dhe atë për një kohë të gjatë se zemra pranonë sinjalet e ardhura nga truri, mirëpo,sot kanë arritur në përfundim se keto dyja kanë marëdheniet dinamike dypalëshe dhe se të dyja ndikojnë tek njëra tjetra. Andaj,studiuesit përmendën se zemra në tru,ka katër mundësi ndikimi: 1.shpirtërore-në aspektin pulsiv( rrahjeve frymore të zemrës). 2.kemikale-me ndërmjetsimin e hormonëve dhe bartjën e frymës. 3.psiqikë- me anë të shtypjës(levizjës) së gjakut. 4.në bazë të letrës- me anë të rrymës magnetike. Rryma e zemrës është më e fortë për 60 herë se sa e trurit,ndërsa rryma magnetike është 5000 herë më e fortë se sa e trurit. FORCA APO QENDRUESHMËRIA E ZEMRËS Njëri nga shkënctarët i cili merrët me studimin e forcës së zemrës shkon në universitetin e Arizonës ku studion 300 raste të transplatimit të zemrës,dhe thotë:Më të vërtetë forca dhe njohuritë(të dhënat) në mes zemrës dhe trurit(mendjës),janë reciprokisht dyfishi i rrymës magnetike.Prandaj,në këtë drejtim është e mundur që në të ardhmen zemra e pranuesit(transplatuar) të pranojë sinjale të rrymës magnetike nga zemra e dhuruesit,nga ajo që pretendon studimi dhe angazhimi i bazave të biologjisë.Për këtë sa i përket atij që ka transplatuar zemrën të cilët ndiejnë ndryshime në përsonalitetin e tyre apo në rregullin ushqimor. C`KA PAS GJITHË KËSAJ? Në përfundim,konkludojmë se,Kur`ani është libër i vërtetë dhe fjalë e Zotit.Këto karakteristika apo tipare dhe sinjale,nuk janë asgjë tjetër vetëm se argument se zemra ka lidhje me sjelljet shpirtërore dhe me cështjet e besimit dhe mos-besimit.A thua kjo jep sinjal edhe më të fortë në kuptimin e këtyre ajeteve fisnike: A nuk mendojnë thellë ata në Kur'an, apo zemrat e tyre janë të kyçura (për t'a kuptuar atë)?".Muhamed -24.
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free