Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Si ta mësojmë më lehtë Kur'anin !

Nëse mëson çdo ditë nga një ajet do ta mësosh Kuranin në një interval kohor prej 17 vite, 7 muaj e 9 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 2 ajete e mëson Kuranin për 8 vite e 9 muaj e 18 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 3 ajete do ta mësosh Kuranin për 5 vite e 10 muaj e 13 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 4 ajete do ta mësosh Kuranin për 4 vite,4 muaj dhe 24 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 5 ajete do ta mësosh Kuranin për 3 vite, 6 muaj dhe 7 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 6 ajete do ta mëosh Kuranin për 2 vite, 11 muaj dhe 4 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 7 ajete do ta mësosh Kuranin për dy vite, 6 muaj dhe 3 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 8 ajete do ta mësoh Kuranin për 2 vite 2 muaj e 12 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 9 ajete do të mësosh Kuranin për 1 vit, 11 muaj e 12 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 10 ajete do ta mësosh Kuranin për 1 vit e 9 muaj e 3 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 11 ajete do ta mësosh Kuranin për 1 vit e 7 muaj. Nëse mëson çdo ditë 12 ajete do ta mësosh Kuranin për 1 vit e 5 muaj e 15 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 13 ajete do ta mësosh Kuranin per 1 vit e 4 muaj e 6 ditë. Nëse mëson në ditë 14 ajete do ta mëosh Kuranin për 1 vit e 3 muaj.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 15 ajete do ta mësosh Kuranin për një 1 vit e 2 muaj e 1 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 16 ajete e mëson Kuranin për 1 vit e 1 muaj e 6 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga 17 ajete do ta mësoh Kuranin për 1 vit e 10 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 18 ajete do ta mësosh Kuranin për 11 muaj e 19 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 19 ajete do ta mësoh Kuranin për 11 muaj dhe 1 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga 20 ajete do ta mësoh Kuranin për 10 muaj e 16 ditë.
 
Nëse mëson çdo ditë nga një faqe do ta mësoh Kuranin për 1 vit e 8 muaj e 12 ditë. Nëse mëson çdo ditë nga dy faqe do ta mësosh Kuranin për 10 muaj e 6 ditë.
 
Mos harro se për çdo shkronjë që e shqipton gjatë leximit të Kuranit ke një të mirë dhe të shkruhen nga 10 sevape.
Në fjalën ( ? ??? ??? ) p.sh.: ka 19 shkronja.
 
Kur t’i shqiptosh llogariten 190 sevape, e si do te jetë për ajetet tjera? Ndërsa përsëritja e Kuranit gjatë mësimit përmendësh dhe pas tij është një shans i jetës.
 
Disa nga ata që ju maten të mirat në Ditën e Gjykimit do të kenë nevojë qoftë edhe për një të mirë, në mënyrë që t’ia rëndoj peshojen e të mirave nga peshoja e të kqijave dhe kështu me begatinë e Allahut dhe me mëshirën e Tij hapet rruga për në xhenet.
 
E lusim Allahun që mos të na bëjë haram rrugën për në xhenet dhe të na japë ndihmën e Tij, besnikërinë dhe sinqeritetin dhe të na pranojë veprat tona! Amin!

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free