Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Masoneria 6

Ylli pesë këndesh (Pentagrami)
 
Një ndër simbolet më të përhapura të masonerisë, që haset nëpër lozha masone, i cili njëkohësisht është edhe yll i njohur në histori, është ylli me pesë cep, apo i njohur si Pentagram (gre. Penta-pesë dhe gramma – letër). ()
Ky simbol shpesh paraqitet si yll, por çdoherë ka në domethënie numrin pesë, d.m.th. me pesë cep, që përbën dy gjinitë, numri 3 atë mashkullore, kurse numri 2 atë femërore. Pentagrami është një nga çelësat që hap rrugën drejt sekreteve. Pentagrami ka kuptim edhe të fatit, martesës, etj. Sipas Paracelzus është një nga simbolet më të fuqishëm. Kurse në masoneri paraqitet si yll pesë këndesh, ku i jepet emri “ylli i zjarrtë”. Në masoneri, është po ashtu emblemë i gjenive. Ky simbol rrjedh prej Pitagorës i cili e llogarit numrin pesë si numër të shenjtë, ashtu siç llogaritet edhe tek masonët.109
Tek simbolika masone, ky yll prezanton yllin Sirius (ylli i mëngjesit).110 Ndonjë herë ky yll paraqitet me cepin lartë, por ndonjëherë paraqitet me cepin e majës poshtë.
Ylli me pesë cep në Egjiptin e vjetër simbolizonte Duat-in, pra, qiellin apo botën qiellore, i pikturuar shpesh nëpër varrezat e egjiptianëve.111
Po ashtu, ky yll llogaritet si simbol fetar pagan (pagan, prej paganus lat., d.m.th. banor fshati, pasi fshatarët nga kisha llogariteshin si të paditur), ky yll është simbol që lidhet me kultin e natyrës, që simbolizon hyjneshën e bukurisë femërore.112
Por ky simbol ndërlidhet edhe me Satanizmin. Pasi në të gjitha ritualet e tyre të magjisë, haset i vizatuar po ky yll.
Hebrenjtë në ditën e festës së tyre e njohur si Yom Kippor, flijonin nga dy cjep, ku njëri i ofrohej Zotit, kurse tjetri i ofrohej Azazilit. Kleriku vendoste duart në kokën e cjapit që do therej për Azazilin dhe rrëfente mëkatet e popullit. Pastaj cjapi hidhej nga ndonjë shkëmb i thiktë, për të simbolizuar rënien e Azazilit. Koka e cjapit të Azazilit simbolizohej nga ylli me pesë cepa i kthyer përmbys.113
Simboli i yllit ka një kuptim të veçantë për Satanikët, okultistët dhe Iluminatët. Qoftë me pesë apo gjashtë cepa, ylli është simbol kryesor i djallit. Magjistarët thonë se ylli i drejtuar me cep lartë, është i dobishëm për ritualet dhe formulat e “Magjisë së Bardhë”. Kurse i njëjti yll i kthyer përmbys, përdoret nga adhuruesit e djallit për të treguar dy cepat lartë brirët e djallit dhe magjinë e zezë.114 Po ashtu, përmes këtij ylli, magjistarët thërrasin në ndihmë djajtë. Por dallimi është se magjistarët e përdorin me cepin lartë, kurse Satanikët me cepin poshtë. Kurse tek Druidët e Britanisë së Madhe, ishte i njohur ky yll si shenjë e djallit, simbol femohues  dhe simbol i zotave pagan.115
Këto ishin disa kuptime të Pentagramit, i cili përdoret dhe madhërohet nga ana e masonëve, por shohim se ky yll ka pasur gjithmonë një kuptim negativ jo fetar. Por fatkeqësisht, nga padituria, shumë shtete e kanë venduar atë si simbol kombëtar dhe nëpër flamujt e tyre shtetëror.
Disa ilustrime me fotografi, ku shfaqet ylli pesë cepësh në vende publike:
Në rrugët e Washington D.C.

Flamurët e shteteve: Burkina Faso, Vietnam, Somalia, Congo, Vietnam, e shumë shtete të tjera e kanë në flamurin e tyre yllin satanist.
Edhe në xhamia: Kjo foto është në Mihrabin e xhamisë së fshatit Raoviç


IV. 4  Ylli gjashtë këndesh (Heksagrami)
Edhe ky yll gjendet në shumë lozha masone dhe është pjesë përbërëse e ritualeve të tyre. Tash në vijim do të cekim disa të dhëna mbi këtë yll i cili është i përhapur nëpër shumë fe dhe sekte, i pranuar si simbol i profetëve David (Davud a.s.) dhe Solomon (Sulejmani a.s.) i quajtur Heksagram ( Y )
Ky simbol është një simbol i njohur sot si simbol që u takon hebrenjve, por po ashtu është simbol i jo hebrenjve. Ky simbol paraqitet në kishat e hershme Bizantine, kurse përdorimi i saj si simbol i magjisë dhe hajmali mbrojtëse u bë i njohur prej Kaballës, në shek.XIV. Kurse hebrenjtë e kanë marrë në përdorim që nga shek.XIX për të përfaqësuar popullin hebre, njëjtë siç e kanë të krishterët kryqin.116
Maja e këtij simboli lartë simbolizon ajrin, kurse maja poshtë ujin, pjesët anash tokën dhe zjarrin,117 katër elementet të cilat ishin të njohura në filozofinë perëndimore mesjetare.
Heksagrami është figurë e cila përbëhet nga dy trekëndësha njëra mbi tjetrën, njëri me maje lartë e tjetri me maje poshtë, e cila formon gjashtëkëndëshin, një ndër simbolet më universale. Në Indi e hasim këtë simbol me emrin Yantra, kurse tek hebrenjtë, krishterët dhe muslimanët, me emrin `vula e Solomonit`. Ky yll haset edhe tek popujt e vjetër amerikan. Në filozofinë hermetike tregon sintezën e fuqisë evolutive dhe involtive, kurse te Kinezët simbolizohet me Yi Yang. ([); vijat e pandërprera në Heksagram simbolizojnë diellin, ngrohtësinë, veprimin, elementin mashkullor, numrin tek, kurse vijat e ndërprera simbolizojnë të kundërtën, ftohtësinë, pasivitetin, elementin femëror, numrin çift, etj.118
Ky simbol, i njohur si vula e Solomonit, apo ylli (mburoja) i Davidit, nuk kanë ndonjë kuptim specifik për fenë çifute, kurse quhet mburoja e Davidit, siç thuhet se kur ai dilte në luftë, mburoja e tij metalike, kishte të vizatuar në gjoks këtë yll. Kurse që nga viti 1897, në Kongresin Sionist u bë si emblemë kombëtare e sionistëve, si dhe tash figuron në flamurin e Izraelit. Po ashtu në traditën çifute bëhet e njohur se këtë vulë Sulejmani a.s. e përdorte kundra djajve, si dhe se ky simbol ishte në unazën e Solomonit me të cilën i komandonte demonët. Por kalimi në fenë çifute u bë përmes Kaballës, pasi atje ky simbol llogaritet si një shenjë me kuptim të fuqishëm. Ky yll paraqet të gjitha anët, që simbolizon sundimin e Zotit gjithkund, kurse qendra, përfaqëson pemën e jetës. Dy trekëndëshat bëjnë aluzion për të mirën dhe të keqen, për Zotin dhe njerëzimin, për qiellin dhe tokën, zbritjen e hyjnores në fiziken dhe ngritjen e fizikes drejt shpirtërores, simbol i bashkimit të dy të kundërtave, të botës së dukshme dhe të padukshme, kryqëzimin e dy botëve. Ky simbol është i njohur edhe tek Budistët, ku pentagrami është simbol i Anahata-së, zemrës së çakra-sëjoga-n Tantrike, kurse tek Hindusët nderohet si shenjë e bashkimit të shenjë ndërmjet zotave Shiva dhe Shakti. Kurse në masoneri, simbolizon bashkimin e mashkullores dhe femërores, forcat e kundërta, aktiven dhe pasiven, errësirën dhe dritën, të mirën dhe të keqen. Edhe për satanistët ka një vlerë të veçantë. Emri i këtij simboli (Heksagram) përdoret tek ata e shoqëruar me mallkimet, (hex, është formë mallkimi, po ashtu në gjuhën angleze dhe gjermane hexe u thuhet shtrigave dhe magjistareve, hex është fillimi i fjalës Hexagram, por do të thotë edhe magji); përdoret për të thirrur forcat e errëta, u tregohet djajve kur ata paraqiten, që të detyrohen të marrin formë njerëzore dhe të binden. Po ashtu, është simbol që përfaqëson numrin satanist 666, pasi ky yll ka 6 kulme, 6 brinjë dhe 6 trekëndësha të vegjël.119 Ky simbol, përbëhet prej dy piramidave, ku piramida përfaqëson portën drejt botëve tjera (dimensione tjera).120 Heksagrami nuk ka konotacion pozitiv. Ai përdoret për thirrjen e demonëve, lidhje me shpirtra, përshkruan aktet intime në mes dy gjinive (trekëndëshi i drejtuar poshtë Delta simbolizon vagjinën femërore, kurse trekëndëshi i drejtuar sipër tregon organin mashkullor) dhe përfaqëson zota të rrejshëm pagan.121
Pasi ky simbol është pagan dhe simbol i fuqive negative, prej nga mbeti  emblemë dhe simbol i fesë hebreje?  Ky simbol u vu në përdorim me inicim të familjes Rotshild. Familja Rotshild në shek.XVIII banonte në Frankfurt të Gjermanisë, themelues i kësaj dinastie është Majer Amshel Baueri. Prej Bauer, që e kishin këtë mbiemër që nga viti 1760, e ndryshuan mbiemrin më pas në Rotshild (që rrjedh nga gjuha gjermane “Rotes schild” – mburoja e kuqe) pasi një mburojë e kuqe në formë të Heksagramit qëndronte në derën e shtëpisë së tyre në Frankfurt. Së pari herë këtë simbol filluan t`a përdorin në vende publike Rotshildët, e pastaj filloj të bartet ngadalë tek populli hebre, pasi edhe Rotshildët ishin me prejardhje hebreje, por praktikantë të Kaballës, populli hebre as që e konsideronte këtë simbol si shenjë fetare para se të inkorporohej nga Rotshildët, kurse në flamurin Izraelit gjendet, pasi ai është mbretëria feudale e tyre (Rotshildëve).122
Rotshildët kanë një rol të rëndësishëm në kontrollimin e politikës së Izraelit, si dhe Rotshildët e bindën David Ben Gurionin dhe sionistët tjerë që në vitin 1948, të përdorin simbolin magjik të njohur si Ylli i Davidit si emblemë në flamurin Izraelit.123
Pra, e shohim se ky simbol nuk ka të bëj asgjë me fetë qiellore, por është simbol me kuptime pagane jo fetare, nuk është simbol i Davidit apo Solomonit, por i djallit, si dhe u bë simbol hebre me inicimin e Rotshildëve, të cilët ishin Kaballist, e jo se ishte ndonjë simbol fetar hebre.
Tash ta shohim këtë yll i cili shfaqet në shumë figura publike:
 
Flamuri i Israelit:


Në rrugët e Washingtonit:

Në dollarin Amerikan:

Tek Zionistët dhe Në logot e kompanive:Mbi shenjat shtetërore të shqiptarëve:


Në xhamia:  gjendet tek xhamia e Sulltan Muratit në Shkup, xhamia e Larme Tetovë, xhamia Allaxhes Shkup, xhamia Sarajit, Raçes, etj.

Autor: Shaban Tairi
Matriali është autorizuar nga vetë autori i temes “Shaban Tairi” për: www.feja-islame.com
Gjdokush qe e mer, matrialin duhet “cituar burimin” prej cilës  faqe “www.Feja-Islame.Com” dhe autorin e librit.

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free